Ogólnopolska inicjatywa dot. liberalizacji wydawania pozwoleń na broń sportowš.

STRZELAĆ KAŻDY MOŻE, CZYLI PODSTAWY PODSTAW STRZELECTWA!
Zapraszamy szczególnie nowych właścicieli broni pneumatycznej! Tu znajduje się
INTERNETOWY KURS PODSTAW STRZELECTWA

FOTOARCHIWUM ZAWODÓW, SZKOLEŃ I INNYCH "WYSTRZAŁOWYCH" PRZEDSIĘWZIĘĆ. Także dane "mojej" strzelnicy w Brzozowej

LIGA STRZELECKA POWIATU RYCKIEGO 2011 - Brzozowa,15 maja - 2 paŸdziernika 2011"
2 LIGA STRZELECKA POWIATU RYCKIEGO 2012 - Brzozowa,20 maja - 7 paŸdziernika 2012"
Zawody STRZELAĆ KAŻDY MOŻE. Czarny Proch i Nitro Brzozowa, 01 wrzeœnia 2012

Zawody STRZELAĆ KAŻDY MOŻE. Czarny Proch i Nitro - WYNIKI Brzozowa, 01 wrzeœnia 2012


Strzelecki Ośrodek Szkoleniowy "10.9"
powstał z myślą o zaspokojeniu potrzeb wyszkolenia strzeleckiego służb ochrony, szkół ponadpodstawowych, osób ubiegających się o broń do ochrony osobistej, strzelców sportowych
oraz umożliwieniu rekreacji "z bronią w ręku".


Strzelecki Ośrodek Szkoleniowy "10.9" jest niepubliczną placówką oświatową zarejestrowaną
w Starostwie Powiatu Lublin.
Oferuje różne rodzaje szkoleń strzeleckich (patrz: OFERTA) ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb innych placówek oświatowych (licea, gimnazja) w zakresie realizacji programów nauczania Przysposobienia Obronnego i ścieżek międzyprzedmiotowych z Obrony Cywilnej
oraz zajęć specjalnych z wychowania fizycznego.
Zajęcia strzeleckie odbywają się na obiektach spełniających wszelkie wymogi formalne pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów posiadających dodatkowo uprawnienia pedagogiczne.


Nazwa "10.9" - zgodnie z zasadami oceny przestrzelin - to najlepszy możliwy wynik pojedynczego strzału do tarczy pierścieniowej. Jest to ocena punktowa za trafienie "w sam środek".
10.9 - czyli lepiej być nie może
kliknij, żeby dowiedzieć się więcej...