Informacje
o zawodach strzeleckich:REGULAMINY, PROGRAMY I KOMUNIKATY:


  • Regulaminy planowanych zawodów
  • Regulaminy odbytych zawodów
  • Wyniki uzyskane na zawodach (komunikaty)

  • Organizatorów zawodów
    i innych imprez strzeleckich zapraszam do nadsyłania regulaminów i komunikatów.

    Preferowane pliki WORD 97, EXCELL, ACCESS lub wersja ew."papierowa".
    Chętnie umieścimy także ilustrowane relacje z imprez.