Regulaminy PZSS

Strzelcy mogą używać tylko sprzęt i ubiór, które spełniają wymogi przepisów UIT. Zabronione jest używanie czegokolwiek (karabiny, urządzenia, wyposażenie, akcesoria itd.), co może dać strzelcowi przewagę nad innymi, a co nie jest wyszczególnione w niniejszych przepisach lub co jest sprzeczne z duchem regulaminów i przepisów UIT. Przed rozpoczęciem zawodów strzelec zobowiązany jest do przedłożenia całego sprzętu i ubioru w celu oficjalnej kontroli i zatwierdzenia do Sekcji Kontroli Wyposażenia, zgodnie z zapisem Ogólnych Przepisów Technicznych. Kierownicy zespołów są na równi ze strzelcami odpowiedzialni za to, aby ich sprzęt i ubiór był zgodny z regulaminami i przepisami UIT. W dowolnym czasie jury ma prawo poddać kontroli sprzęt i ubiór strzelca.
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 • Regulamin bezpieczeństwa PZSS
 • Postawy strzeleckie
 • Regulaminy PZSS dotyczące broni sportowej
 • Regulaminy PZSS (konkurencje) • PAMIĘTAJ, ŻE BROŃ TO NIE JEST ZABAWKA!

  Posługując się nawet pozornie "niewinnym" pistoletem na plastikowe kulki, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
 • NIGDY nie kieruj broni tam, gdzie są lub mogą być ludzie albo zwierzęta.
 • ZAWSZE traktuj broń tak, jakby była gotowa do strzału.
 • ZAWSZE przekazując broń drugiej osobie sprawdzaj osobiście, czy jest rozładowana.
 • ZAWSZE biorąc broń do ręki sprawdzaj osobiście, czy jest rozładowana.

 • NAJPIERW włącz myślenie, POTEM bierz broń do ręki!