NASZA OFERTA WYDAWNICZA:

 • USTAWA z dnia 21 maja 1999 O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. Nr 53, poz. 549)

 • INSTRUKCJA STRZELANIA Z BRONI SPORTOWEJ - uszczegółowienie zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 12 maja 1973 roku /nr AG5-120-11/72/ w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań pracowników szkół (Dz. Urz. MO1W nr 10, poz. 70)strzelania programowe Przysposobienia Obronnego

 • WYBÓR AKTÓW PRAWNYCH - Blok ogólnoprawny kursu: PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

 • DOKUMENTACJA STRZELNICY I MAGAZYNU BRONI:
  Książka Ewidencji Broni
  Książka Wydawania - Przyjmowania Broni
  Książka Ewidencji Amunicji
  Książka Wydawania - Przyjmowania Amunicji
  Rejestr Pobytu Na Strzelnicy

 • Zainteresowanych nabyciem w/w publikacji proszę o kontakt (patrz ADRES).