Przepisy prawne dotyczące broni:


USTAWA O BRONI I AMUNICJI
oraz akty wykonawcze

 • USTAWA z dnia 21 maja 1999 O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. Nr 53, poz. 549)


 • Sejmowy projekt U S T A W Y z dnia 8 stycznia 2003 r.
  o zmianie ustawy o broni i amunicji
  oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu
  Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu


  Rozmowa w Studio Senackim TVP 3
  6.03.2003, godz.9.30
  Prowadziła: Madgalena Michalak z senatorami RP: Grzegorzem Niskim i Zygmuntem Cybulskim.  Akty wykonawcze do Ustawy:
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lutego 2000 w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni.(Dz.U. Nr 13, poz. 175)


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 200 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 19, poz. 240)


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 120, poz. 1295) - dotyczy czarnoprochowej broni odprzodowej


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz. U. Nr 27, poz. 343)
 • Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz. U. Nr 31, poz. 390)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898)


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.(Dz. U. Nr 19, poz. 241)


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 marca 2000 w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne. (Dz.U. Nr 17, poz. 222)
 • Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic. (Dz. U. Nr 27, poz. 341)


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.(Dz. U. Nr 18, poz. 234) z poźniejszymi zmianami.


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. (Dz. U. Nr 23, poz. 238)


 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 8 marca 2000 r.w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego. (Dz. U. Nr 17, poz. 223)

 • INNE AKTY PRAWNE


  Wkrótce będzie dostępna na stronie treść pozostałych aktów prawnych!