Badania balistyczne
broni i amunicji.
Charakterystyka sprzętu

Przykładowe wyniki uzyskane podczas badań prędkości wylotowej